LÉLEKÜZENET

Egyéni SZEMÉLYES, ONLINE VAGY ÍRÁSBELI tarot elemzés a színterápia eszközeivel és léleksugallat közvetítés


saját fotó - "Minden időszerű nagy lépést, változást, változtatást egy zavaros, ősi állapot előz meg. A totális káosz érzése, ami belül lehet egy keresés, szűkösség, gyötrelem, felismerés, fejlődési fájdalom vagy ritkán öröm. Késztetés. Születés. Majd következik a megkönnyebbülés, tágasság. Megérkezés. Töltekező, mindent elsimító, mindent átható Csend. A lehetségesség mezeje. Egyik állapotból a másikba vezető utadat nem teheti meg helyetted senki. Mások legfeljebb irányt mutathatnak neked és elkísérhetnek téged. Támogathatnak, szerethetnek, együtt érezhetnek veled. A változás egy kis halál, amelyben benne rejlik a nagy újjászületés lehetősége. Állapotod változásáért lépned, tenned neked kell." - (2020.)
saját fotó - "Minden időszerű nagy lépést, változást, változtatást egy zavaros, ősi állapot előz meg. A totális káosz érzése, ami belül lehet egy keresés, szűkösség, gyötrelem, felismerés, fejlődési fájdalom vagy ritkán öröm. Késztetés. Születés. Majd következik a megkönnyebbülés, tágasság. Megérkezés. Töltekező, mindent elsimító, mindent átható Csend. A lehetségesség mezeje. Egyik állapotból a másikba vezető utadat nem teheti meg helyetted senki. Mások legfeljebb irányt mutathatnak neked és elkísérhetnek téged. Támogathatnak, szerethetnek, együtt érezhetnek veled. A változás egy kis halál, amelyben benne rejlik a nagy újjászületés lehetősége. Állapotod változásáért lépned, tenned neked kell." - (2020.)


MI az a TAROT KÁRTYAHÚZÁSSAL TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES, ONLINE VAGY ÍRÁSBELI EGYÉNI (egyszerre max. 1 fős) ÖNISMERETI KONZULTÁCIÓ?

AURA-SOMA TAROT kártyával történő SZÍNTERÁPIÁS - a színeken, mint frekvenciákon, tudatállapotokon keresztüli -;  a kártyán lévő szimbólumok jelentése, átvitt- vagy egyértelmű üzenete általi, valamint hozzájáruló, más egyén szituációiba, állapotába belehelyezkedni képes empátiás  képességemmel - a lélek sugallatait közvetítő, tudatalatti felderítő és traumára mutató, illetve jelenlegi személyes önismereti helyzetünkre, tudatállapotainkra utaló, megoldási lehetőségeinket feltáró, kérdéseinkre feleletet kínáló - spontán; a "vakon" vagy "intuitív" választásra épülő ÖNISMERETI  MÓDSZER.

BŐVEBBEN: Ráhangolódás, "látás"-beleérzés - mondhatni egyfajta médiumi képesség - által tudatos vagyok a (lélek)jelen(lét) egyéni (személyes kérdésekre és élethelyzetre) illetve spirituális és / vagy önismereti üzeneteire. Ez a médiumitás nem a jövőre irányul, hanem a jelent érzékeli a múlt következtében, valamint a jelenlévő helyzetet segít egy jobb jövő érdekében szolgálatba állítani. A kártyát és magamat, mint köztes eszközt használom ehhez. Empátiás-beleérző, lélekérző képességem, valamint színek - mint frekvenciák és tudatállapotok -, és szimbólumok - mint üzenetek - által olvasok az önkéntelen választás általi sugallatokból, amelyek utat mutathatnak állapotaink megváltoztatásához vagy személyes helyzetünk megmagyarázásához, problémáink eredeztetéséhez, feltárásához és utat mutathatnak megoldásához. Arra is mutat, hogy a kérdező egyén az önismeretnek milyen mélységében jár. Választ adhat, ha egyéni életre vonatkozó kérdései vannak. Ha igényli a helyzet és a kérdező, igyekszem megfogalmazni a válaszokat arra, hogy milyen hitrendszerekből, eseményekből származó (esetleg traumatikus, transzgenerációs - karma -) elakadásokkal küzd; ezt hogyan lehetne feloldani -  önmaga cselekvésének megváltoztatásával vagy MÁS SZAKEMBEREKKEL, nem velem -; illetve hogyan élhetné meg a feltétel nélküli szeretetet, az Isteni teremtőképességet (kreativitás) egyéni életében azzal is összevetve, hogy életében Ő mit érez a fizikai világban is feladatának; vagy hogyan kell értelmeznie egy-egy élethelyzetet ahhoz, hogy jobban érezze magát vagy tisztábban lásson azzal kapcsolatosan. 

A válaszok jellemzően többszintűek és spektrumszerűek - tehát egy adott kérdésre egy megoldástartományt -skálát vázolok fel -, a választás a kérdezőre egyéni tudatállapotának megfelelően vár: időnként a spirituális-szellemi, időnként a lelki, de van amikor a fizikai dimenzió megváltoztatására van szükség - de gyakran jár együtt az összes változtatására mutató jelekkel. Kinek melyikre, vagy hogyan, milyen mértékben van szüksége, aszerint jönnek majd a válaszok, a lehetséges megoldások. Választania a kérdezőnek kell a lehetőségek közül. Én elmondom a meglátásaimat egy olyan szemléletmóddal és egy olyan dimenzióból elhangzó üzenettel, amelyet a kérdező gyakran azért nem érzékel, mert nem tudatos rá, illetve a maga életére gyakran nehezebben lát rá az ember, nehezebben érzékeli és olvassa az életében már most is jelenlévő megoldásokat.

Kérdéseinkre a válasz gyakran ott van a szemünk előtt - illetve magában a kérdésben vagy a kérdező önmagának mesélt történetében -, csak magunknak nehezebben látunk rá. Ebben segíthet ez a konzultáció.

Lehetséges, hogy a kártya nem pont arra válaszol, amilyen kérdést feltesz az illető, a válasz mégis az ami: a jelen pillanatban megnyilvánuló legfontosabb személyes üzenet. Lehet, hogy az illetőnek egy másik életterületét kell először rendbe tennie ahhoz, hogy az, amelyre tulajdonképpen kérdez, rendeződhessen. Ezt kérem figyelembe venni a konzultáció során, de természetesen igyekszünk a kártya általi elemzést és sugallatokat a leginkább a kérdésre, helyzetre vonatkozó kontextusba helyezni.

Az üzenet mindig a harmónia visszaállításáról szól, amely a kérdező életében jelenlévő egyensúlytalanság megoldására igyekszik utalni. 

A konzultáció iránymutatás. 

Konkrét kérdés esetén lehet, hogy a válasz kicsit szimbolikus, de tapasztalatom szerint a konzultáció során felismerődik a kérdezőben, mire szeretett volna utalni a kártya vagy egy-egy mondatom.


MIT
NEM TARTALMAZ A KONZULTÁCIÓ?

Az AURA - SOMA TAROT SZÍNTERÁPIÁS egyéni személyes/online/írásbeli önismereti konzultáció

* nem oldja meg "pikk-pakk" a problémádat HELYETTED

* nem helyettesíti az orvosi kezelésedet

* nem gyógyítás

* nem diagnosztizáció

* nem kurzus

* nem képzés

* nem tanítás

* nem tanácsadás

* nem jóslás

* nem jövendőmondás

* nem spiritiszta tevékenység

* nem mágia, tehát átokkal, rontással, kötéssel, oldással, teremtgetésekkel nem foglalkozom

* nem médiumi tevékenység - a dolognak abban az értelmében, hogy a ráhangolódást csak az érintett kérdező személyjel kapcsolatosan és a jelenlétet közvetítve  vagyok hajlandó végezni, harmadik személyt és helyszínt, ahol egy harmadik személy tartózkodik a konzultáció alatt nem vizsgálok, jövőt nem mondok, mert hiszek abban, hogy a jelenlegi gondolataink, hitünk és cselekedeteink alakítják jövőnket és ha a negatív gondolatot, az ahhoz fűződő hitet a jelenben megváltoztatjuk, akkor azonnal másként cselekszünk, és a jövő másként alakul

* nem halottlátó és nem szellemekkel kapcsolatteremtő tevékenység


KIK AZOK, AKIKNEK KIFEJEZETTEN NEM AJÁNLOTT A KONZULTÁCIÓ?

Akik pszichés, pszichikai (elmeállapotot befolyásoló idegrendszeri) elváltozásokkal vagy betegségekkel küszködnek, vagy pszichológiai kezelés alatt állnak, illetve akik az elmeállapotot befolyásoló gyógykezelés és gyógyszeres kezelés, gyógyszeres behatás alatt állnak, azoknak a konzultáció, mint elsődleges eszköz tilos.

Másodlagos, kísérő, információszerző, szórakoztató, hangulatsegítő önismereti célból a konzultáció megfontolás alá vehető a fenti elváltozásokkal is, de inkább nem ajánlom. A spiritualitás nem az önmagunkért cselekvés helyetti pótszer. Aki fizikailag beteg, először fizikailag  erősödjön meg - és ehhez az egyénnek minden erejére szüksége van, amelynek során sokszor önismereti felismeréseket is tesz - ez tény -, de ezt ne terheljük túl. Az idegrendszer nem játék. Az önismereti, spirituális változásokhoz leföldelt test és ép idegrendszer szükséges. Tiszteljük állapotainkat. 

A betegség lezajlása után az önismereti konzultáció jól jöhet, de a sorrend nem mindegy.

Gyógyulás után viszont nagy szeretettel várok minden kedves önismeretben elmerülni szándékozó érdeklődőt és törekvőt, és minden segítséget megadok legjobb képességeim szerint, hogy útjukon továbbsegítsem őket.

* ugyanakkor akit nem érdekel az, hogy mit cselekedhetne magáért és állapota, helyzete jobbulásáért, célja megvalósulásáért, valamint aki személyes életterületére vagy egy helyzetére olyan célból kérdez rá, vagy tőlem olyan választ vár, hogy az elemzéssel, sugallattal, konzultációval vagy annak eredményével hogyan lehetne egy harmadik személyt manipulálni, kérem, hogy az szintén ne jelentkezzen a konzultációra. 


KIKNEK AJÁNLOTT A KONZULTÁCIÓ?

* a konzultáció azoknak ajánlott akiket az önismeret, azaz önmaguk minél mélyebb, integráltabb, holisztikusabb - test-lélek-szellem szintű - és minél teljesebb megismerése, az élet minél teljesebb megélése foglalkoztat,

* akiket egyes élettémák vagy életesemények jelentése, mögöttes üzenete foglalkoztat

* akiknek vannak önismereti - lélekismereti - spirituális stb. felismerései, és megerősítésre, további kulcsokra vágynak

* érzik, hogy üzenete van számukra ennek a módszernek, és sugallatra, megerősítésre vágynak

* időnként jó rendezni sorainkat és a jövőre nézve tudatos célokat és terveket, valamint az ezekhez elvezető lépcsőfokokat megtervezni. Ehhez is segítséget adhat a konzultáció

* akik hajlandóak tenni - lépni végre magukért, csak nem látják tisztán, hogy mit; vagy látják, érzik, de nem biztosak döntésükben, vagy nem látják, a "hogyan?"-t - azok számára is megerősítést adhat a konzultáció

* kérdésük van egy vagy több életterületükkel, -témájukkal, -eseményükkel kapcsolatosan, amelyre keresik a választ

* ugyanakkor akit ez nem foglalkoztat, illetve kiemelten nem érdekel az, hogy mit tehetne magáért és állapota, helyzete jobbulásáért, önismerete mélyüléséért, célja megvalósulásáért, valamint aki személyes életterületére vagy egy helyzetére olyan célból kérdez rá, vagy tőlem olyan választ vár, hogy az elemzéssel, sugallattal,  konzultációval vagy annak eredményével hogyan lehetne egy harmadik személyt manipulálni, kérem, hogy ne jelentkezzen a konzultációra.


MIT TARTALMAZ A KONZULTÁCIÓ?

Az AURA - SOMA TAROT egyéni online/írásbeli önismereti konzultáció során

*személyes életre vagy egy esetre vonatkozó kérdést tehet fel a jelentkező, erre húzunk kártyát és elemzek;

* vagy elmondás, kártyahúzás és kérdések útján felderítheti a konzultációra jelentkező tudatállapotát, önismereti helyzetét,

* felismerésekhez vezethet és választ adhat egyes önismereti kérdésekre (elakadások, megrekedések, traumák, mintázatok az életünkben)

* felismerésekhez vezethet és választ adhat egyes személyes élettémáinkkal kapcsolatos kérdésekre (jelenlegi állapotaink egy adott élettémában)

* felismeréseket, megerősítést és kulcsokat adhat további életünkre, céljainkra nézve

* célkitűzésekhez, elhatározásokhoz segíthet minket a további életünkre, életcéljainkra nézve

* beszélünk arról, mit tehetnél meg már most magadért, és azért, hogy jobb legyen a közérzeted - akár teljesen ingyenes eszközök, már most rendelkezésedre álló eszközök segítségével

* beszélünk arról, hogy milyen elhatározásokat vagy hajlandó megtenni azért, hogy változzon a mentális állapotod és megváltoztasd a gondolataid irányát

* beszélünk arról, hogy mit vagy hajlandó megtenni magadért atekintetben, hogy kilépj egy elavult viselkedésmódból, magánéleti stb. (zavaró) helyzetből

* ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását a sok-sok rávezető kérdéssel tartom konzultációs mederben, amelyekre a választ többnyire az egyén, kevésbé a konzulens (én) adja meg; jómagam inkább megoldási spektrumokat mutatok be - tehát egy problémára különböző megoldási lehetőségeket, amelyekből majd hajlamai szerint a kérdező választ saját élete alakítása során egyébként is.

* a konzultáció során olyan segédeszközöket nyújtok át, amelyeket felhasználva segíthet elindulni egy megrekedt élethelyzetben; segíthet felismerni egy traumatikus elakadást és a megfelelő szakemberhez irányítani; segíthet az önmagunkra való rálátás teljesebbé tételében; segíthet az élet teljesebb megélésében.


MILYEN EGY KONZULTÁCIÓ?

* amihez a leginkább hasonlít egy konzultáció, az a coaching, amely integrált személetben - holisztikus: spirituális - tudatos - lelki - szellemi - fizikai - szintű kérdésekre egyszerre keresi a választ, amely a kérdező mondataiban, kérdéseiben, és a húzott kártya szimbólumaiban mindig benne rejlik, de a kérdező általában nem lát rá. Én átengedem magamon, fordítok az érzékelésekből, a színekből-szimbólumokból-számokból, elmondom ezeket illetve a hozzá kapcsolódó meglátásokat amik érkeznek hozzám az egyénről is - akár egy személyes eset kiderítésén (életesemény) akár önismereti célból dolgozunk

* a konzultáció során a kártyahúzás és elemzés (hasonló az asztrológiai elemzéshez) -, az iránymutató felismerések megtétele -, kulcsmondatok meghatározása -, sugallatok -, megerősítések magunkhoz vétele után a jövőre vonatkozó cselekvési terv felvázolása (is) megtörténhet (a kérdező igénye illetve érzése szerint, bár az elemzés során a kérdezőnek általában ez egyébként is világossá válik), amelyekkel tarsolyunkban magabiztosabban léphetünk tovább vagy -ki életünk kellemesebb és önazonosabb, hitelesebb, lelkesebb megélése érdekében.


MILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNHET A KONZULTÁCIÓ?

* online - zoom, skype vagy messenger videóchat keretében. (A zoom-hoz szükséges chatszoba  linkjét, skype felhasználónevemet üzenetváltásunk során küldöm, ha azt választjuk.) Ez esetben a kártyahúzás vagy a kérdező részéről ráérzéssel, ráutalással, rávezetéssel történik; vagy én húzom ki a kártyát - a jelentkező igénye szerint. (Ha a kérdező igényli, a kártyahúzás során olyan videóchat kapcsolatot is létesíthetünk, amelyben én és a kártyahúzás látszik, ő pedig nem - a húzás hitelessége, de a kérdező személyiségi jogainak védelme érdekében.)

*személyes - a találkozó címét üzenetváltásunk során adom meg.

* vállalok általam történő kártyahúzást a kérdező igénye szerint kérdésére, amelynek elemzését az üzenetváltások során megadott e-mail címre PDF formátumban - írásban - megküldök. (Ha a kérdező igényli, a kártyahúzás során olyan videóchat kapcsolatot is létesíthetünk, amelyben én és a kártyahúzás látszik, ő pedig nem - a húzás hitelessége, de a kérdező személyiségi jogainak védelme érdekében.)


RÖGZÍTHETŐ-E A KONZULTÁCIÓ?

* a kérdező minden esetben készíthet jegyzetet a konzultációról (és annak tartalmának hitelessége és megóvása a kérdező feladata!)

* az előbb említett írással történő elemzés során (amikor sem az online sem a személyes konzultáció nem megoldható) a rögzítés általam egyébként is megtörténik, illetve

* a többszöri visszahallgathatóság és mélyebb megértés érdekében az online vagy személyes konzultációról hangfelvétel mindkét fél kölcsönös beleegyezésével történhet, de ez esetben a beleegyezést a felvétel elején rögzíteni kell.

* videófelvétel az online vagy személyes konzultáció esetén NEM készülhet.


Az ezekre vonatkozó adatvédelmi irányelveket - amelyeket minden esetben maradéktalanul be kell tartani - itt lehet megtalálni 👇👇👇 


ADATVÉDELEM

* harmadik személy elemzésére nincs mód a konzultáció során - tehát aki jelentkezik, kizárólag azt elemzem,

* az elemzés eredményével harmadik személyt manipulálni, befolyásolni tilos! Aki ilyen szándékkal jelentkezne, kérem, ne is keressen, nem járulok hozzá! 

* az elemzés során elhangzottakat, vagy akár a hang-, írásos-, illetve személyesen vagy online elhangzott információkat harmadik fél számára átadni tilos! 


Az ezekre vonatkozó adatvédelmi irányelveket - amelyeket minden esetben maradéktalanul be kell tartani - itt lehet megtalálni 👇👇👇


HOGYAN KELL JELENTKEZNI A KONZULTÁCIÓRA?

* alább található egy JELENTKEZÉSI ŰRLAP. Csak pár kattintás, és könnyedén lehet érdeklődni a konzultációról. Görgess lejjebb a konzultációs érdeklődő űrlapért.

* ha nem az űrlapon keresztül szeretnél jelentkezni, kérlek, hogy konzultáció iránti érdeklődésedet bármelyik közösségi oldalamon küldött üzenettel, vagy az anandi.iroda@gmail.com címre küldött e-maillel kezdjük. Egyszerűen csak küldd az "Érdeklődnék konzultáció iránt." szöveget bármelyik üzenetküldési lehetőségen. Az érdeklődés még nem jelentkezés, nincsen semmilyen következménye.

* Ha üzenetváltásunk folyamán megerősíted szándékodat és  jelentkezel konzultációra, átküldök egy ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT, amelynek elfogadását egy "IGEN" válasszal e-mailben megerősítesz - erre a személyes adatok cseréje miatt a jogi megfelelőség jegyében szükség van. Ez mindkettőnket véd és mindkettőnk érdeke.

* ennek elfogadása után kérdezek és/vagy írsz arról, ami foglalkoztat, illetve hogy

* írásos-, online-, vagy személyes konzultációt szeretnél-e az ügyben 

* lehet, hogy szükség lesz a születési dátumodra az elemzéshez, ez jó, ha kéznél van

* HA ELVÁLLALOM a konzultációt, válaszüzenetben adok időpontot (természetesen ha nem vállalom, azt is megírom, illetve itt jelezném, hogy nem minden jelentkezést vagyok köteles elvállalni.) 


IDŐTARTAM

* 1 óra minimum - 2 óra maximum időtartamban konzultálunk mind online-, mind személyes találkozó esetén. 

* 72 órán belül készítem el az elemzést annak, aki az írásos formát választja.


FIZETÉS

- írásos elemzés esetében csak átutalással az elemzés megkezdése előtt kérem. Az átutalás utáni 72 órában megküldöm az elemzést.

- online konzultáció esetén szintén előreutalás jöhet szóba. Ha valakinek úgy biztonságosabbnak tűnik, ez történhet a konzultáció megkezdésének első 5 percében is akár. 

- személyes elemzéskor természetesen történhet a fizetés készpénzben.

* üzenetváltásunk során jelzed a számla-, és/vagy nyugtaigényedet, mert tevékenységemet természetesen engedélyes formában végzem. A számlát vagy nyugtát először online átküldöm, majd postai úton is megérkezik számodra a konzultáció után. A számlát a konzultáció után is őrizd meg.

* a konzultáció az előjegyzett időpont előtti nap 24.00-ig (éjfélig) lemondható.


ÁRAK

A konzultáció, elemzés mindenkori áráról üzenetben az alábbi űrlapon vagy az anandi.iroda@gmail.com e-mail címen vagy bármelyik közösségi felületemen lehet érdeklődni.Néhány videó, amelyben egy kis betekintést kaphatsz, hogy kb. milyen elemzésre számíts*:

*kérlek, vedd figyelembe, hogy a videók csak részlegesen, általánosan és személytelenül és nagyon röviden mutatnak be elemzést. Személyes kérdések és információk esetén azonban jóval pontosabb képet adok mind a nehézségekről mind a konkrét megélési lehetőségekről; és természetesen a konzultációs időt teljesen megtöltjük információkkal.


VÁRLAK ÉS LÁTLAK SZERETETTEL, SZÍNNEL ÉS SZÍNTISZTA LÉLEKJELENLÉTTEL KAPCSOLÓDÁSUNK SORÁN - akár személyesen, online vagy akár írásos formában.

anandi.iroda@gmail.com

Írd üzenetben>>> "ÉRDEKLŐDNÉK KONZULTÁCIÓ IRÁNT" >>> és küldd el ... VAGY 👇👇👇

PÁR KATTINTÁSSAL ITT IS JELENTKEZHETSZ

Kérlek, add meg adataidat és a lehető leghamarabb felveszem veled a kapcsolatot. 

Az érdeklődés elküldése nem jár semmilyen kötelezettséggel, az nem  jelent automatikus időpontfoglalást, nem jelent automatikus megrendelést.

* AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATOT ITT TALÁLOD 👇👇👇 : 
Az e-mailes kapcsolódás a LEGBIZTOSABB értesülési forrás, mert nem algoritmusok mozgatják, mint a közösségi oldalakat - hanem jómagam. A regisztrálók BIZTOSAN tudnak mindenről, ami történik házam táján⏰

Ráadásul 🎁AZONNALI INGYENES AJÁNDÉK🎁jár a feliratkozásért itt👇👇👇


FACEBOOK             INSTAGRAM              YOUTUBE             PINTEREST            TIK-TOK
Az oldal minden SAJÁT tartalma szellemi tulajdon. Minden jog fenntartva. A szellemi tulajdonra vonatkozó irányelvek és a megosztással, felhasználással és adatvédelemmel kapcsolatos szabályok megtalálhatóak itt 👇*

* az idézetekre nem vonatkozik