SZÍNTISZTA

Egyéni SZEMÉLYES plusz ONLINE önismereti konzultáció és elemzés a színterápia és 
az empátia eszközével
saját fotó - "A fény: élet. A színek tehát - mint a fény kisebb alkotórészei, egyenként is – élnek. Energiák. Élő lények 🙏 "- (2019.)
saját fotó - "A fény: élet. A színek tehát - mint a fény kisebb alkotórészei, egyenként is – élnek. Energiák. Élő lények 🙏 "- (2019.)

MI az a SZÍNTERÁPIÁS SZEMÉLYES+ONLINE EGYÉNI (egyszerre max. 1 fős) ÖNISMERETI KONZULTÁCIÓ?


EGYÉNI SZEMÉLYES + ONLINE ÖNISMERETI FOGLALKOZÁS a színterápia* eszközeivel, az alkotás-, a magunkkal- , magunkban foglalkozás önreflexiós / meditatív / öngyógyító** -, a színezés játékos erejével és lélekkapcsolódott állapotom empátiás eszközével. 

A foglalkozást a coaching-hoz tudnám leginkább hasonlítani, de a beszélgetésnél messzemenőkig többet és jóval mélyebb szintekről árul el az ösztönös színhasználat és lelki megérzéseim az egyénről, az egyénben megjelenő lélekről.

A konzultáció kérdés-felelet kölcsönösen; párbeszéd és iránymutatás.

Én nem gyógyítok semmit, de megmutatom, hogy a színek, a foglalkozás, az alkotás hogyan teszik ezt meg automatikusan, megmutatva lelked sugallatát. Mivel minden szín egy-egy rezgést- s ezáltal egy-egy tudati dimenziót képvisel, így választásod tükröt ad állapotodról - de rávilágít az elmozdulások megoldására is. Ez esetben én leszek a színek tolmácsa egy előre meghatározott színterápiás rendszer és eljárási metódus alapján, amelyet saját alkotói és transzformációs utam során tett felismeréseim, és érzékeny, ráhangolódó, empátiás képességem nyomán érkező intuitív megállapításaimmal és meglátásaimmal egészítek ki. Egy adott szín egy probléma-spektrumra mutathat rá, amelyből már könnyebben tudsz választani, hogy melyikkel vagy érintve. Ennek nyomán megkereshetjük azon önismereti eszközöket és lelki erőforrásokat, amelyekkel egyensúlyba hozhatjuk az egyensúlytalanságokat, feloldhatjuk az elakadásokat. 

A foglalkozás nem konkrét témarajzolás, hanem a színek választásának reflexiós (önfelismerő, önismeretet mélyítő) jelentését használja fel feladatlapokon keresztül. Kézügyességet nem igényel. A színezéshez nem kell semmit hoznod.


MIT NEM TARTALMAZ A KONZULTÁCIÓ?

Az színterápiás önismereti egyéni személyes + online önismereti konzultáció

* nem oldja meg "pikk-pakk" a problémádat HELYETTED

* nem helyettesíti az orvosi kezelésedet

* nem gyógyítás**

* nem diagnosztizáció

* nem kreatív foglalkozás

* nem témafestés, nem témarajzolás

* nem kurzus

* nem képzés

* nem workshop

* nem tanítás

* nem tanácsadás

* nem médiumi tevékenység - a dolognak abban az értelmében, hogy a ráhangolódást, empátiát csak az érintett kérdező személyjel kapcsolatosan és a jelenlétet közvetítve vagyok hajlandó végezni, harmadik személyt és helyszínt, ahol egy harmadik személy tartózkodik a konzultáció alatt nem vizsgálok, jövőt nem mondok, nem jóslok, mert hiszek abban, hogy a jelenlegi gondolataink, hitünk és cselekedeteink alakítják jövőnket és ha a negatív gondolatot, az ahhoz fűződő hitet a jelenben megváltoztatjuk, akkor azonnal másként cselekszünk, és a jövő másként alakul. Csak a jelenre fókuszálok és a jelenlévő egyénre, amely egyébként tűnhet egyfajta médiumitásnak, de csak a jelenre, és a múltból traumáiból eredeztethető jelenlegi problémákra való ráérzés történik.


KIK AZOK, AKIKNEK KIFEJEZETTEN NEM AJÁNLOTT A KONZULTÁCIÓ?

Akik pszichés, pszichikai (elmeállapotot befolyásoló idegrendszeri) elváltozásokkal vagy betegségekkel küszködnek, vagy pszichológiai kezelés alatt állnak, illetve akik az elmeállapotot befolyásoló gyógykezelés és gyógyszeres kezelés, gyógyszeres behatás alatt állnak, azoknak az önismereti konzultáció, mint elsődleges eszköz tilos.

Másodlagos, kísérő, információszerző, szórakoztató, hangulatsegítő önismereti célból a konzultáció megfontolás alá vehető a fenti elváltozásokkal is, de inkább nem ajánlom. Az önismeret ép állapotot kíván, nem pótszer ahelyett, amit nem szeretnénk, vagy épp nem tudunk kezelni. Aki fizikailag beteg, először fizikailag erősödjön meg - és ehhez az egyénnek minden erejére szüksége van, amelynek során sokszor önismereti felismeréseket is tesz - ez tény -, de ezt ne terheljük túl. Az idegrendszer nem játék. Az önismereti, spirituális változásokhoz leföldelt test és ép idegrendszer szükséges. Tiszteljük állapotainkat.

A betegség lezajlása után az önismereti konzultáció jól jöhet, de a sorrend nem mindegy.

Gyógyulás után viszont nagy szeretettel várok minden kedves önismeretben elmerülni szándékozó érdeklődőt és törekvőt, és minden segítséget megadok legjobb képességeim szerint, hogy útjukon továbbsegítsem őket.

* ugyanakkor akit nem érdekel az, hogy mit cselekedhetne magáért és állapota, helyzete jobbulásáért, célja megvalósulásáért, valamint aki személyes életterületére vagy egy helyzetére olyan célból kérdez rá, vagy tőlem olyan választ vár, hogy az elemzéssel, sugallattal, konzultációval vagy annak eredményével hogyan lehetne egy harmadik személyt manipulálni, kérem, hogy az szintén ne jelentkezzen a konzultációra.


KIKNEK AJÁNLOTT A KONZULTÁCIÓ?

* a konzultáció azoknak ajánlott akiket az önismeret, azaz önmaguk minél mélyebb, integráltabb, holisztikusabb - test-lélek-szellem szintű - és minél teljesebb megismerése, az élet minél teljesebb megélése foglalkoztat,

* akiket egyes élettémák vagy életesemények jelentése, mögöttes üzenete foglalkoztat

* akiknek vannak önismereti - lélekismereti - spirituális stb. felismerései, és megerősítésre, további kulcsokra vágynak

* érzik, hogy üzenete van számukra ennek a módszernek, és sugallatra, megerősítésre vágynak

* időnként jó rendezni sorainkat és a jövőre nézve tudatos célokat és terveket, valamint az ezekhez elvezető lépcsőfokokat megtervezni. Ehhez is segítséget adhat a konzultáció

* akik hajlandóak tenni - lépni végre magukért, csak nem látják tisztán, hogy mit vagy látják, érzik, de nem biztosak döntésükben, vagy nem látják, a "hogyan?"-t  - azok számára is megerősítést adhat a konzultáció

* kérdésük van egy vagy több életterületükkel, -témájukkal, -eseményükkel kapcsolatosan, amelyre keresik a választ

* ugyanakkor akit ez nem foglalkoztat, illetve kiemelten nem érdekel az, hogy mit tehetne magáért és állapota, helyzete jobbulásáért, önismerete mélyüléséért, célja megvalósulásáért, valamint aki személyes életterületére vagy egy helyzetére olyan célból kérdez rá, vagy tőlem olyan választ vár, hogy az elemzéssel, sugallattal, konzultációval vagy annak eredményével hogyan lehetne egy harmadik személyt manipulálni, kérem, hogy ne jelentkezzen a konzultációra.


MIT TARTALMAZ A KONZULTÁCIÓ?

A színterápiás önismereti konzultáció két részből áll. Egy személyes és egy opcionális személyes/online részből.

Először egy rövid, ráhangoló meditáció után az általam hozott feladatlapokkal dolgozunk - ha szeretnéd, veled színezek én is - és olyanok lehetünk, mint gyermekkorunkban a konyhaasztalnál tanulás után rajzolgató barátok ;) -. Közben beszélgethetünk bármiről: a benned jelenlévő traumatikus emléknyomokról; nehezen megoldott vagy feloldhatatlannak tűnő élethelyzetekről; vagy egy aktuális, téged éppen foglalkoztató élettémáról, amelyet meg szeretnél oldani. A feladatlapok kitöltése után azokat elkérem, és azok alapján legfeljebb 4 nap alatt*** elkészítem az egyedi, csak rád jellemző önismereti elemzést színterápiás ismereteim és az egyéni találkozó alkalmával érzékelt intuitív információk alapján.

A második rész lehet személyes, vagy akár online kapcsolódás (az első találkozástól számított 5. napon leghamarabb). Ez alkalommal ismertetem veled a színezésed által készített elemzést, és lényeglátó, mélyrehatoló, rávezető, felismertető kérdések segítségével finom oldásokat végzünk - ne ijedj meg, a lélek szinte örvend, hogy ha egy-egy JÓ kérdés szépen eltalálja az üzenetet, és az oldások szinte maguktól megtörténnek (AHA élmény). Ezek után tudatosan, előremutató célkitűzéseket teszünk a te egyedi alkatodnak, érzésed szerinti életcélodnak, hited szerinti legszentebb feladatodnak megfelelően - tehát megalkotjuk a jövőt az adott lehetőségeid szerinti legjobb verziódat kibontakoztatni igyekezvén, amely utána már csak - traumatizálódás helyett - figyeli, tanulja érzékelni és éli önmagát, mélyül, fejlődik, szárnyal, és szabadon alkotja saját életét végtelen formában, végtelen tágulásban - és tapasztalatom szerint meglepő letisztultsággal! Mint a kilőtt nyíl, tudni fogod ki vagy, hova tartasz, mi a dolgod.


MILYEN EGY KONZULTÁCIÓ?

* amihez a leginkább hasonlít egy konzultáció, az a coaching, amely integrált személetben - holisztikus: spirituális - tudatos - lelki - szellemi - fizikai - szintű kérdésekre egyszerre keresi a választ, amely az egyén színválasztásaiban, kérdéseiben, és - ha használjuk az aura-soma tarot kártya eszközét, akkor - a húzott kártya szimbólumaiban mindig benne rejlik, de a kérdező általában nem lát rá. Én átengedem magamon, fordítok az érzékelésekből, a színekből-szimbólumokból-számokból, elmondom ezeket illetve a hozzá kapcsolódó meglátásokat amik érkeznek hozzám az egyénről is - akár egy személyes eset kiderítésén (életesemény) akár önismereti célból dolgozunk

* a konzultáció során a színválasztás - esetleg kártyahúzás -, a megérzések és elemzés (hasonló az asztrológiai elemzéshez) -, az iránymutató felismerések megtétele -, kulcsmondatok meghatározása -, sugallatok -, megerősítések magunkhoz vétele után a jövőre vonatkozó cselekvési terv felvázolása (is) megtörténhet (a kérdező igénye illetve érzése szerint, bár az elemzés során a kérdezőnek általában ez egyébként is világossá válik), amelyekkel tarsolyunkban magabiztosabban léphetünk tovább vagy -ki életünk kellemesebb és önazonosabb, hitelesebb, lelkesebb megélése érdekében.

A konzultáció kérdés-felelet kölcsönösen; párbeszéd és iránymutatás, irányvétel, irányba állás-állítás.


MILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNHET A KONZULTÁCIÓ?

* az első rész személyes - a találkozók Miskolcon zajlanak, a pontos címet üzenetváltásunk során adom meg. (A kérdések megelőzése érdekében, sajnos, nem lehet az első rész személyességétől eltérni, mert olyan eszközök kellenek hozzá, és annyira szükség van a személyes jelenlétre, hogy ettől nem tudok eltekinteni.)

* második rész lehet személyes vagy

* történhet a második rész online - zoom, skype vagy messenger videóchat keretében. (A zoom-hoz szükséges chatszoba linkjét, skype felhasználónevemet üzenetváltásunk során küldöm, ha azt választjuk.) 


RÖGZÍTHETŐ-E A KONZULTÁCIÓ?

* a kérdező minden esetben készíthet jegyzetet a konzultációról (és annak tartalmának hitelessége és megóvása a kérdező feladata!)

* a többszöri visszahallgathatóság és mélyebb megértés érdekében az online vagy személyes konzultációról hangfelvétel mindkét fél kölcsönös beleegyezésével történhet, de ez esetben a beleegyezést a felvétel elején rögzíteni kell.

* videófelvétel az online vagy személyes konzultáció esetén NEM készülhet.


Az ezekre vonatkozó adatvédelmi irányelveket - amelyeket minden esetben maradéktalanul be kell tartani - itt lehet megtalálni 👇👇👇


ADATVÉDELEM

* harmadik személy elemzésére nincs mód a konzultáció során - tehát aki jelentkezik, kizárólag azt elemzem,

* az elemzés eredményével harmadik személyt manipulálni, befolyásolni tilos! Aki ilyen szándékkal jelentkezne, kérem, ne is keressen, nem járulok hozzá!

* az elemzés során elhangzottakat, vagy akár a hang-, írásos-, illetve személyesen vagy online elhangzott információkat harmadik fél számára átadni tilos!


Az ezekre vonatkozó adatvédelmi irányelveket - amelyeket minden esetben maradéktalanul be kell tartani - itt lehet megtalálni 👇👇👇 :


HOGYAN KELL JELENTKEZNI A KONZULTÁCIÓRA?

* alább található egy JELENTKEZÉSI ŰRLAP. Csak pár kattintás, és könnyedén lehet érdeklődni a konzultációról. Görgess lejjebb a konzultációs érdeklődő űrlapért.

* ha nem az űrlapon keresztül szeretnél jelentkezni, kérlek, hogy konzultáció iránti érdeklődésedet bármelyik közösségi oldalamon küldött üzenettel, vagy az anandi.iroda@gmail.com címre küldött e-maillel kezdjük. Egyszerűen csak küldd az "Érdeklődnék konzultáció iránt." szöveget bármelyik üzenetküldési lehetőségen. Az érdeklődés még nem jelentkezés, nincsen semmilyen következménye.

* Ha üzenetváltásunk folyamán megerősíted szándékodat és jelentkezel konzultációra, átküldök egy ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT, amelynek elfogadását egy "IGEN" válasszal e-mailben megerősítesz - erre a személyes adatok cseréje miatt a jogi megfelelőség jegyében szükség van. Ez mindkettőnket véd és mindkettőnk érdeke.

* ennek elfogadása után kérdezek és/vagy írsz arról, ami foglalkoztat

* lehet, hogy szükség lesz a születési dátumodra a személyes konzultáció során vagy utána az elemzéshez, ez jó, ha kéznél van

* HA ELVÁLLALOM a konzultációt, válaszüzenetben adok időpontot (természetesen ha nem vállalom, azt is megírom, illetve itt jelezném, hogy nem minden jelentkezést vagyok köteles elvállalni.)


IDŐTARTAM 

* 1 óra minimum - 3 óra maximum időtartamban konzultálunk a személyes találkozó első részében.

* 1 óra minimum - 1,5-2 óra maximum időtartamban konzultálunk a találkozó második, vagy személyes vagy online részében.


FIZETÉS

- online konzultáció esetén előreutalás jöhet szóba. Ha valakinek úgy biztonságosabbnak tűnik, ez történhet a konzultáció megkezdésének első 5 percében is akár.

- személyes elemzéskor természetesen történhet a fizetés készpénzben.

* üzenetváltásunk során jelzed a számla-, és/vagy nyugtaigényedet, mert tevékenységemet természetesen engedélyes formában végzem. A számlát vagy nyugtát először online átküldöm, majd postai úton is megérkezik számodra a konzultáció után. A számlát a konzultáció után is őrizd meg.

* a konzultáció az előjegyzett időpont előtti nap 24.00-ig (éjfélig) lemondható.


ÁRAK

A konzultáció, elemzés mindenkori áráról üzenetben az alábbi űrlapon vagy az anandi.iroda@gmail.com e-mail címen vagy bármelyik közösségi felületemen lehet érdeklődni.


VÁRLAK ÉS LÁTLAK SZERETETTEL, SZÍNNEL ÉS SZÍNTISZTA LÉLEKJELENLÉTTEL KAPCSOLÓDÁSUNK SORÁN - akár személyesen, online vagy akár írásos formában.

anandi.iroda@gmail.com

Írd üzenetben>>> "ÉRDEKLŐDNÉK KONZULTÁCIÓ IRÁNT" >>> és küldd el ... VAGY 👇👇👇


PÁR KATTINTÁSSAL ITT IS JELENTKEZHETSZ

Kérlek, add meg adataidat és a lehető leghamarabb felveszem veled a kapcsolatot.

Az érdeklődés elküldése nem jár semmilyen kötelezettséggel, az nem jelent automatikus időpontfoglalást, nem jelent automatikus megrendelést.

* AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATOT ITT TALÁLOD 👇👇👇 :  Az e-mailes kapcsolódás a LEGBIZTOSABB értesülési forrás, mert nem algoritmusok mozgatják, mint a közösségi oldalakat - hanem jómagam. A regisztrálók ELSŐKÉNT tudnak mindenről, ami történik házam táján, így elsőként is FOGLALHATJÁK az elérhető időpontokat⏰

Ráadásul 🎁AZONNALI INGYENES AJÁNDÉK🎁jár a feliratkozásért itt👇👇👇


FACEBOOK            INSTAGRAM             YOUTUBE            PINTEREST           TIK-TOK
Az oldal minden SAJÁT tartalma szellemi tulajdon. Minden jog fenntartva. A szellemi tulajdonra vonatkozó irányelvek és a megosztással, felhasználással és adatvédelemmel kapcsolatos szabályok megtalálhatóak itt 👇*

* az idézetekre nem vonatkozik