Kedves Olvasó! Tudd, hogy verseimmel nem a tündöklés a célom, és nem szeretném magamat azok által költőként meghatározni. Valójában az a szemléletmód a művészet-költészet, amellyel a versek általi felismerések nyomán élek. Szavaim a tanítás és a gyógyítás, valamint a szépség kifejezésének eszközei, a szó átvitt értelmében, melyeket elsősorban saját tanulságomra és önismereti fejlődésem segítésére, életem gyönyörűségére kapok "az égiektől" - vagy a bennső mélységemből, lelkemből, kinek, hogy tetszik -, s megosztom a világgal, hátha hasznos még valakinek rajtam kívül is.

Csak engedd, hogy téged is egy olyan szférába hívjanak és emeljenek, amely eléréséhez a szavak is eszközeink lehetnek, ott mégsincs rájuk feltétlenül szükségünk. Fogadd ahogy jönnek: színtiszta lélekjelenléttel.

Febr 05

TELIHOLD


Mély a te lényed és csöndes, mint az éjkék vizű tiszta tó.

Tedd le kedves a terheket,hisz semmi céljuk nincsen,minthogy felismerd, hogy nem te,hanem a Lélek rendez mindent.Könnyebbülj meg a súlyoktól,érezd, hogy a lélekzet átjár,hogy megtelsz újra élettel,ha eddig mint tetszhalott keltél-jártál.Gerinceden végigfut az energia,mintha áramolna fel-le,mintha lélegezne benned egy életfa,tudod: Lélek vagy, s a...

Máj 09

FORRÁS

Mélységes mély csend mely jelenléte bennem léleklelő hely.

Anyák napjára minden kedves édesanyának, és azon nőtársaimnak, akik (hozzám hasonlóan) másként teremtenek, de ugyanúgy hoznak a világra.

Tekintetem a végtelenbe vész,hiába keresem lázasan a szavakat,mert benned időzöm,hol megszűnik a szóra késztetés,s elmém indokolatlankegyelmedbe hamvad.
Minél többet ismerek meghatártalan mélységedbőlannál többet fedezek felönkéntelen szépségedből;hogy egy tévedés van csak:magamat tőled különvalónak hinni...
...s ha e tévhit eloszlott,nincs szükségem...

Az árnyékban, a háttérben cseperedett lány vagyok,aki elől megpróbáltak minden fényt elzárni,a Nap reám vetülésének útjába állni,hogy csak árnyék jusson nekem,amelybenbár meg nem halok,azért eléggé alacsonyan tartott ahhoz,hogy látszólag ne nőjek túl akörnyezetemen.Ebben lelték kedvüket azok,akik mások megfosztásával próbálnakörömhöz jutni. Hiába....

Nem érdekel senki vádja. Versengés, feketítés, fontoskodás, senki kritikája nem tántorít.A magam ütemében haladok, nem sietek, tisztelem magam,mert bennem a Lélek az ami kibontakozik.

Lassulj le,lélegezz,a múlandóból az örökbe nézz.Elméd olvad ha szíved tárul,Lélekként örökké élsz.

Megpihenni magamban, lebegni, elengedni,
mint lengő kalász a szélben, lélegezni a lélekig, s onnan forrásozni lágy erővel az elringató létben.

Nem fontos, hogy más is lássa, elég, ha én látOM. Önnön hűségem nyomán kél belső gazdagságOM.
Lényem kincseit én mind-mind anyagba formálOM, átadOM magam a hívásnak, áramlik kreativitásOM.

A WMN.hu "Elviszlek magammal" c. műsorának kamerái előtt Szilágyi Liliána által tett családon belüli erőszak és szexuális zaklatás tárgykörében tett nyilatkozatához és az általa átéltekhez saját tapasztalatokkal csatlakozva; valamint az általa létrehozott erőszak-ellenes kampányhoz - ilyentén módon, amit egy művész meg tud tenni - hozzájárulással....

Minden jog fenntartva. A szellemi tulajdonra vonatkozó irányelvek és a megosztással, felhasználással és adatvédelemmel kapcsolatos szabályok megtalálhatóak itt 👇

Szept 30

HŰSÉG

Minden jog fenntartva. A szellemi tulajdonra vonatkozó irányelvek és a megosztással, felhasználással és adatvédelemmel kapcsolatos szabályok megtalálhatóak itt 👇

Szept 28

PIRKADAT

Minden jog fenntartva. A szellemi tulajdonra vonatkozó irányelvek és a megosztással, felhasználással és adatvédelemmel kapcsolatos szabályok megtalálhatóak itt 👇
Az oldal minden SAJÁT tartalma szellemi tulajdon. Minden jog fenntartva. A szellemi tulajdonra vonatkozó irányelvek és a megosztással, felhasználással és adatvédelemmel kapcsolatos szabályok megtalálhatóak itt 👇*

* az idézetekre nem vonatkozik